Modelářský kroužek v Kyjově - 2015/2016

I pro následující školní rok byl otevřen kroužek papírového modelářství v Kyjově pod DDM Kyjov. Vedou jej opět členové KMK Kyjov Miroslav Novák a Zbyněk Bilíček.

Kroužek probíhá každý čtvrtek od 16:00 do 18:00 v prostorách DDM Kyjov.

Modelářský kroužek v Kyjově - 2014/2015

Na základě kladných ohlasů a pozitivního zaujetí všech zúčastněných stran byl od září 2014 otevřen kroužek papírového modelářství v Kyjově. Kroužek pod DDM Kyjov pro školní rok 2014/2015 vedou členové KMK Kyjov Miroslav Novák a Zbyněk Bilíček.

Kroužek probíhá každý čtvrtek od 16:00 do 18:00 v prostorách DDM Kyjov.

Modelářský kroužek podruhé

Ve spolupráci s DDM Kyjov chystáme otevření kroužku papírového modelářství pro školní rok 2014/2015 pod DDM Kyjov. O vedení se postarají členové KMK Kyjov.

Pokud máte o účast v kroužku zájem, první informace budou k dispozici na dotaz v rámci výstavy Pohár Kyjovské Radnice 2014 v sobotu 14. 09. 2014 v prostorách tělocvičny DDM Kyjov (více informací viz hlavní stránka).

Dotazy můžete směrovat přímo na DDM Kyjov, kde se bude právě podle zájmu rozhodovat o otevření kroužku.

Brno - 22.-23.02-2013

Děti navštěvující modelářský kroužek KMK získaly na únorové soutěži v Brně hned několik medailových pozic.

Modelářský kroužek

Ve spolupráci se základní školou v obci Moravany otevíráme kroužek papírového modelářství pro školní rok 2012/2013. Modelářství má na škole dlouhou tradici, nejedná se o nový projekt na zelené louce. Oproti předchozím letům se mění jeho vedení, které převzal Zbyněk Bilíček.

Informační schůzka zájemců proběhla 18. 09. 2012. Počet zájemců je pro otevření kroužku dostačující. Zápis do kroužku je zdarma, modelářské vybavení si každý obstarává sám. Modely pro kroužek poskytuje škola, případně po dohodě každý sám. První schůzka kroužku bude v úterý 25. 09. 2012 v 17 hodin v učebně, kde se konala informační schůzka (přízemí za schodištěm na konci chodby ke hlavním dveřím). S sebou si vezměte jak nářadí, tak třeba i už slepené modely. Byť bude první hodina spíše v seznamovacím duchu, téměř jistě nebudeme jenom sedět se založenýma rukama ;)

Schůzky se budou z časových důvodů střídat ob týden v úterý a ve středu. První schůzka je tedy v úterý, další týden pak ve středu, poté opět v úterý. V případě změn budou všichni včas informováni.

Vedoucím kroužku je Zbyněk Bilíček. Spolu s ním se budou na vedení schůzek podílet další členové klubu. Nenastane-li nepředvídatelná situace budou na každé schůzce přítomni minimálně dva vedoucí, což je vzhledem k počtu zájemců optimální. 

Pokud jste se z nějakého důvodu nemohli dostavit na informační schůzku, máte zájem o informace, které jste zde nenašli, nebo máte třeba jen dotaz k provozu, rádi poskytneme potřebné informace. Pokud máte zájem navštěvovat kroužek a nemůžete se z nějakého důvodu dostavit na první schůzku, informujte nás, abychom měli přehled o konečném počtu zájemců.