Rozšířené informace ke speciálním kategoriím

07.09.2014 00:00

Speciální kategorie budou ohodnoceny v sobotu dopoledne. Startovné do speciálních kategorií se neplatí. Účast ve speciálních kategoriích je možná i současně s účastí v ligových kategoriích. V takovém případě se platí standardní startovné za účast v ligových kategoriích. Berte prosím na vědomí, že hodnocení speciálních kategorií probíhá v sobotu dopoledne podle aktuálních časových možností, které předem neovlivníme a proto nelze zaručit, že se model přivezený v sobotu do hodnocení dostane. Čím dřív model přivezete, tím jistější účast bude. Téměř jistě nebudou hodnoceny modely dovezené v sobotu dopoledne po 11:00 (vyjma divácké soutěže).

PMHT: Speciální kategorie modelů vydaných vydavatestvím PMHT. Hodnotit budou autoři a vydavatelé těchto modelů. Do hodnocení jsou zahrnuty všechny modely automaticky, včetně výstavních. Není nutné mít vyplněnou přihlášku pro účast v kategorii.
 
PkGraphica: Speciální kategorie modelů vydaných vydavatestvím PkGraphica. Hodnotit bude autor modelů a vydavatel. Do hodnocení jsou zahrnuty všechny modely automaticky, včetně výstavních. Není nutné mít vyplněnou přihlášku pro účast v kategorii.
 
Dakar: Speciální kategorie podle schématu ligových soutěží, včetně věkových kategorií. Modely s tematikou dálkových soutěží zhodnotí zkušení modeláři a testeři modelů této kategorie. Pro účast v této kategorii JE NUTNÉ mít pro identifikaci věkové kategorie vyplněnou přihlášku. Modely bez přihlášky nemohou být do hodnocení zařazeny. Pokud se s modelem účastníte ligové kategorie, vyplníte přihlášku pro ligovou kategorii a zaplatíte startovné. Pokud je model pouze výstavní a chcete se zúčastnit této speciální kategorie, vyplňte přihlášku s oborovou kategorií "DAKAR".
 
Pohár Kyjovské Radnice: Zástupci MKS Kyjov a KMK Kyjov vyberou tři nejvýraznější modely soutěže. Všechny modely se účastní automaticky, včetně výstavních.
 
Divácká soutěž: Návštěvníci vyberou jeden model, který nejvíce zaujal. Všechny modely se účastní automaticky, včetně výstavních.
 
 
Nejpravděpodobnější případy a jejich řešení:
 
1) Mám model vydavatelství PMHT nebo PkG. Chci se zúčastnit ligové soutěže.
Přijedu v pátek, podám přihlášku do ligové kategorie, zaplatím startovné. Model bude podle ligové kategorie ohodnocen v pátek v noci. V sobotu dopoledne pak bude ohodnocen podle speciální kategorie.
 
2) Mám model vydavateství PMHT nebo PkG. O ligovou soutěž nemám zájem, přijedu pouze vystavovat.
Přivezu model v pátek nebo v sobotu, přihlásím jako výstavní, neplatím nic. Pokud to stihnu do sobotního hodnocení, model bude ohodnocen podle speciální kategorie.
 
3) Mám model s tématikou dálkových soutěží. Přivezu pouze vystavovat, o soutěže nemám zájem.
Přivezu model kdykoliv, přihlásim jako výstavní, neplatím nic.
 
4) Mám model s tématikou dálkových soutěží. Přivezu vystavovat, ale chci se účastnit speciální kategorie Dakar.
Přivezu model v pátek, nebo v sobotu dopoledne. Přihlásím model jako výstavní, opatřím ho přihláškou s oborovou kategorií "DAKAR", neplatím nic. Pokud to stihnu do hodnocení, model bude ohodnocen podle speciální kategorie.
 
5) Mám model s tématikou dálkových soutěží. Chci soutěžit v ligové kategorii i ve speciálce Dakar.
Přijedu v pátek, přihlásím model do ligové kategorie, zaplatím startovné. Nic dalšího není třeba, model bude ohodnocen v ligové kategorii a v sobotu automaticky i v kategorii Dakar.
Zpět